Milieu-educatie op Festival!

CNME De Rollen wil de inwoners in de regio inspireren om te komen tot een meer duurzame levenshouding. Dat doet het CNME door kinderen en volwassenen de natuur te laten beleven, ontdekken, onderzoeken en ervaren. Kortom door te leren van de natuur en te leren denken in kringlopen en systemen. Zondag 23 juni zoomen we in op kleine dieren en composteren. Daarover valt van alles te ontdekken op onze stand. Kom en ga zelf op onderzoek uit naar bodemdieren op 3 plekken in de tuin, gewapend met een loeppotje en zoekkaart.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA