Jo Erensplantsoen Tempelplein

Aan het Tempelplein, ooit bastion “steinemuuke’, maar later wat prozaïscher ‘Verkesmert’ geheten, is Jo Erens vereeuwigd. Jo (of Jochem) Erens geldt nog steeds, zo’n  60 jaar na zijn dood, als Limburg grootste troubadour. Dit terwijl hij slechts 27 jaar oud werd. Onvergetelijk zijn onder andere zijn liederen Zitterd (of Limburg) Allein, Zefke Mols, Limburgs Maedje en Sjwerbelke.

Geschiedenis

Internationaal was en is hij ook bekend. Vooral in Belgisch Limburg, waar hij misschien meer nog dan in eigen provincie als dé troubadour van de 20e eeuw wordt gezien. Hij is een van de verbindende schakels geweest in de groeiende grensoverschrijdende Limburgse identiteitsbesef de afgelopen halve eeuw. Dit mag mede blijken uit de grafrede van burgemeester Coenders, waarin hij sprak over dankbaarheid dat God hem had ‘geschonken aan Sittard en aan de beide Limburgen’.

  • JH16-05-2013 (19)
  • AchLieveTijd 11.260.2