Jardin d’Isabelle

De Jardin d’Isabelle is als tuin verbonden aan een ongelukkige liefdesgeschiedenis, de liefdesgeschiedenis van Charles Beltjens.

Geschiedenis

Beltjens werd geboren in Sittard in 1832 in een geslacht van kooplieden, maar besloot zelf, na een afgebroken priesteropleiding, dichter te worden. In de tuin van ene dokter de Borman vond hij zijn muze, diens dochter Isabelle, zittend op een bankje. Helaas zag de dokter in de jonge Sittardenaar geen geschikte huwelijkskandidaat voor zijn kroost, en verbood de liefde, met veel leed en sterke gedichten tot gevolg.