Frans Klooster

In 1903 kwamen een aantal zusters van ‘La Divine Providence’ (de Goddelijke Voorzienigheid) uit Bretagne naar Sittard om daar een ziekenhuis te beginnen. Het groeide uit tot wat nu Orbis Medisch Centrum is.

Geschiedenis

Op de oorspronkelijke locatie aan de Walramstraat te Sittard staat na de sloop van het voormalige ziekenhuis van de Goddelijke Voorzieningheid (later geseculariseerd: Maaslandziekenhuis) nog steeds, als monument van barmhartigheid, het begin van dit alles, het ‘ Frans Klooster’.